Προκύρηξη στατιωτικών σχολών 2024
Επιστροφή στο blog
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ;

Του Κ. Παπαγιαννούλη – συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu

    Αυτή τη χρονιά, οι εκτιμήσεις βάσεων ήταν δυσκολότερες από ποτέ. Έπρεπε να συνεκτιμηθούν οι συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος και η αλλαγή τους σε σχέση με πέρυσι, οι μεταβολές εισακτέων, οι Ε.Β.Ε. , οι βαθμολογικές επιδόσεις, οι τάσεις επιλογών και άλλοι παράγοντες.

    Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε μία αναπροσαρμοσμένη έκδοση του αλγορίθμου της PIXIDAedu. Η προετοιμασία διήρκεσε μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή μάλιστα τη φορά, οι εκτιμήσεις μας σε αριθμό μορίων 150 τμημάτων ήταν οι μοναδικές, καθότι δεν ανακοινώθηκαν άλλες πλην επαναδημοσιεύσεων των δικών μας εκτιμήσεων.

    Πιστεύουμε ότι η εκτίμηση βάσεων είναι μία λίαν χρήσιμη υπηρεσία, καθότι προσδιορίζει την ευρεία περιοχή δυνατότητας εισαγωγής του υποψηφίου, επικεντρώνοντας τον σε πεπερασμένο πλήθος σχολών, τις οποίες μπορεί να μελετήσει και να χειριστεί. Έτσι, δεν υπάρχει ασάφεια στόχου, η οποία θα μείωνε τη δυνατότητα μελέτης διδασκόμενων μαθημάτων των τμημάτων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.λ.π. – στην περίπτωση που δηλώνονται πάρα πολλά τμήματα.

  Οι εκτιμήσεις μας από την αρχή προδιέγραψαν τις σαφείς τάσεις για πτώσεις βάσεων σε τμήματα ‘’ρετιρέ’’ λόγω έλλειψης αριστούχων, προδιέγραψαν ακόμη τις πτωτικές και τις ανοδικές τάσεις ορισμένων βαθμολογικών περιοχών.

  Τολμήσαμε να ανακοινώσουμε τις εκτιμήσεις μας, ακόμη και όταν σε ορισμένα τμήματα εμφάνιζαν μεταβολές ακόμη και 1000 μορίων – όπως και επαληθεύτηκαν αργότερα.

    Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις βρίσκονταν μέσα σε πλαίσια απόκλισης το πολύ 200 μορίων και στο ένα τρίτο των εκτιμήσεων βρέθηκαν μέσα σε διψήφια απόκλιση μορίων!

  Ενδεικτικά, αναφέρουμε τμήματα του 1ου Επιστημονικού πεδίου, στο οποίο από την αρχή μιλήσαμε για έντονες πτωτικές τάσεις:

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.

ΕΚΠΑ

17.420

17.380

-40

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ

17.170

17.220

50

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

13.625

13.550

-75

ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ

17.940

18.010

70

    Βέβαια, μεγάλη αγωνία έχουν και οι υποψήφιοι σχολών που αποτελούν στόχους πολύ μεγάλης προσπάθειας. Ειδικά στα τμήματα υψηλής ζήτησης οι εκτιμήσεις μας ήταν ιδιαίτερα καλής προσέγγισης όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: 

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

18.550

18.480

-70

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

18.150

18.060

-90

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18.200

18.130

-70

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

18.075

17.990

-85

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

17.975

17.890

-85

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

17.671

17.580

-91

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17.350

17.260

-90

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ

17.925

17.980

55

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ

17.750

17.780

30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

17.775

17.740

-35

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

17.710

17.620

-90

    Στο 4ο Επιστημονικό πεδίο, από την αρχή εκτιμήσαμε την άνοδο η οποία προδιαγράφετο στα περισσότερα τμήματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ

15.675

15.770

95

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ

17.990

17.980

-10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14.480

14.490

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ

16.975

17.000

25

    Ευχόμαστε στους νεοεισαχθέντες φοιτητές – πλέον, καλή φοίτηση και ευδόκιμη σταδιοδρομία. Για τους μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους ευχόμαστε αυτό να κινητοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις εσωτερικές τους δυνάμεις ώστε να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους με ακόμη καλύτερο τρόπο και από αυτόν που είχαν αρχικά σχεδιάσει.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των γραπτών, τη μεταβολή εισακτέων ανά τμήμα και άλλα δεδομένα, στηριχθήκαμε σε ''έξυπνο'' αλγόριθμο ο οποίος προβλέπει και τις μεταβολές επιλογών των υποψηφίων.

    Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 25 τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου. Δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα κοινά τμήματα μεταξύ διαφορετικών πεδίων καθώς και τα τμήματα με ειδικό μάθημα.

    Οι εκτιμήσεις μέσω της αλγοριθμικής διαδικασίας δίνουν ανόδους βάσεων σε όλη σχεδόν τη βαθμολογική περιοχή του 4ου πεδίου πλην τεσσάρων μόνο υψηλόβαθμων τμημάτων στα οποία εκτιμάται πτώση 30 - 470 μορίων. Παρατηρείται μία συσσώρευση βαθμολογιών στις μεσαίες περιοχές.

    Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταβολών μεταξύ ''γειτονικών'' τμημάτων ως προς τα περυσινά μόρια. Αυτό οφείλεται είτε στη σημαντική μεταβολή εισακτέων κάποιου τμήματος όπως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α. το οποίο από 323 περυσινούς εισακτέους έπεσε στους 280 είτε στη σημαντική μεταβολή συντελεστών βαρύτητας.

    Κατά κανόνα όλα τα τμήματα του 4ου πεδίου με περυσινά μόρια λιγότερα από 16.000 εμφανίζουν ανοδικές τάσεις έως και 350 μορίων. Μικρή επίδραση επί των ανοδικών τάσεων οφείλεται και στους περίπου 500 περισσότερους υποψήφιους του 4ου πεδίου.

 

  Παρά τις εικασίες περί πανωλεθρίας στα Μαθηματικά, οι μέσες τιμές των επιδόσεων δεν είχαν αξιόλογη μείωση συγκριτικά με τις περυσινές επιδόσεις.
Σημαντικά καλύτερες ήταν οι φετινές επιδόσεις στην έκθεση, ελαφρά βελτιωμένες στον προγραμματισμό και σχετικά χαμηλότερες στην Οικονομία.

 

  Η άνοδος των βάσεων στην μεσαία βαθμολογική περιοχή εν μέρει δικαιολογείται και από τη μείωση του συντελεστή των Μαθηματικών, δηλαδή μείωση της χαμηλής διαχρονικά επίδοσης στα Μαθηματικά και αντίστοιχη αύξηση συντελεστών βαρύτητας άλλων μαθημάτων. Έτσι για παράδειγμα, το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης εμφανίζει τάση αύξησης μορίων κατά 250 μόρια, διότι μειώνει τον συντελεστή βαρύτητας των Μαθηματικών από 33% σε 25%. Αντίστοιχα, το ίδιο τμήμα αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και επειδή η έκθεση έχει υψηλότερη μέση επίδοση από τα Μαθηματικά, αυτό ευνοεί την αύξηση βάσης.

 

  Κάτι ανάλογο επίσης συμβαίνει με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, το οποίο εμφανίζει ανοδική τάση στη Βάση του κατά 150 μόρια γιατί αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και αντίστοιχα μειώνει τον συντελεστή των Μαθηματικών από 33% σε 25%.

 

  Μία γενικευμένη εικόνα για το 4ο πεδίο είναι βαθμολογική εντονότερη έλλειψη γραπτών στις υψηλές περιοχές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η αντίστοιχη συσσώρευσή τους στις μεσαίες.

 

    Ένα επίσης ενδιαφέρον παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η γραμμική αναλογικότητα μεταξύ της έντονης πτώσης στο 1ο Πεδίο, μέτριας πτώσης στο 2ο Πεδίο, ήπιας πτώσης στο 3ο Πεδίο και έντονης αύξησης στο 4ο Πεδίο.

 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242
0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.000 17.146 -146
0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.480 16.509 -29
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.770 15.617 153
0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 15.410 15.163 247
0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.750 14.500 250
0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.630 14.417 213
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.490 14.290 200
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.860 13.617 243
0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.770 13.408 362
0350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12.290 11.995 295
0152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.180 11.902 278
0144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.070 11.844 226
0319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 12.010 11.735 275
0669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.980 11.623 357
0345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.650 11.395 255
0672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.540 11.349 191
0352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.130 10.942 188
1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.010 10.879 131
0321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.590 10.384 206
1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.440 10.317 123

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

4.       ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημαντικές πτώσεις στις υψηλές και σημαντικές άνοδοι στις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές.

Υπάρχει άνοδος υποψηφίων που επηρεάζει την εκτιμώμενη άνοδο βάσεων στη μεσαία περιοχή μορίων. Το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη βαθμολογική  «συσσώρευση» γραπτών στην περιοχή του 10 έως 14 με αποτέλεσμα επίσης τη σχετική άνοδο σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στις υψηλές βαθμολογίες παρατηρείται μεγάλη μείωση πλήθους γραπτών. Σημαντικά λιγότεροι ήταν επίσης οι αριστούχοι στα Μαθηματικά, πράγμα που επέδρασε στην πτώση των πολύ υψηλόβαθμων τμημάτων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242

ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 3ου ΠΕΔΙΟΥ

3ο ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

  Το 3ο Επιστημονικό πεδίο διαχρονικά θεωρείται ο στίβος των αριστούχων, καθότι σε αυτό κυριαρχούν περίπου 10 τμήματα με περισσότερα από 18.000 μόρια.


  Οι υποψήφιοι έγραψαν κατά μέσο όρο χειρότερα φέτος σε Φυσική – Χημεία – Βιολογία και καλύτερα στην Έκθεση. Έτσι διαγράφεται ο πρώτος παράγοντας πτώσης των μορίων σε περιζήτητα τμήματα. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας, πολλά τμήματα αύξησαν την επίδραση της Φυσικής και μείωσαν την ήδη υψηλή επίδραση της Βιολογίας, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν προς τα κάτω εν μέρει οι βάσεις για τον λόγο αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριες πτώσεις έως 170 μορίων στην περιοχή των τμημάτων που πέρυσι είχαν για βάση περισσότερα από 16.000 μόρια.

 

  Με την ανακοίνωση των βάσεων νωρίτερα φέτος μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε να δούμε δύο σπουδαίες εκπλήξεις:
1.Την Ιατρική Αλεξανδρούπολης να πέφτει οριακά κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.
2. Το Ιατρικό (ΣΣΑΣ) – Στρατιωτική Ιατρική να πέφτει ομοίως οριακά κάτω από το ίδιο όριο!


  Οι υποψήφιοι αυξήθηκαν κατά περίπου 800 πράγμα το οποίο γίνεται εμφανές στις εκτιμώμενες ανόδους των τμημάτων με λιγότερα από 16.000 μόρια περσινών βάσεων. Επιπλέον, στις βαθμολογικές επιδόσεις των γραπτών παρατηρήθηκε τόσο μία έλλειψη γραπτών με αρίστευση όσο και μία αύξηση των γραπτών με μέτριες βαθμολογίες. Κορυφαία άνοδος περίπου 400 μορίων εκτιμάται στην περιοχή των 12.000 μορίων.

 

    Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση ‘’έξυπνο΄΄ λογισμικό και αλγόριθμο ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για τις φετινές πανελλαδικές οι οποίες λόγω ιδιαιτερότητας στη μεταβολή συντελεστών βαρύτητας είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν από κάθε προηγούμενη φορά.

ΤΜΗΜΑ

2022

2021

METAB

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

18.650

18.826

-176

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

18.480

18.654

-174

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

18.320

18.421

-101

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

18.170

18.341

-171

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

18.130

18.300

-170

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

18.060

18.231

-171

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

17.990

18.159

-169

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.980

18.155

-175

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18.020

18.117

-97

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

17.890

18.058

-168

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.940

18.035

-95

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.780

17.921

-141

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

17.790

17.899

-109

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.740

17.881

-141

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

17.620

17.722

-102

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.610

17.707

-97

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.580

17.672

-92

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

17.260

17.396

-136

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

16.890

16.990

-100

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

16.220

16.301

-81

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

15.950

15.938

12

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

15.590

15.553

37

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

15.230

14.960

270

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

15.010

14.889

121

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

14.750

14.626

124

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

14.570

14.469

101

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

14.570

14.445

125

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

14.200

14.070

130

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

14.010

13.748

262

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

13.650

13.418

232

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

13.260

13.116

144

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

13.230

13.034

196

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

13.060

12.790

270

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

13.070

12.782

288

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

12.840

12.554

286

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

12.820

12.535

285

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

12.750

12.513

237

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

12.620

12.198

422

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

11.420

11.234

186

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

11.470

11.195

275

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

11.240

11.040

200

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

10.830

10.631

199

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

10.380

10.209

171

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

10.220

10.086

134

 


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 - 2ο ΠΕΔΙΟ -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

2.       ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Στις περιοχές βάσεων που βρίσκονται πάνω από τα 15.000 μόρια, εκτιμώνται σημαντικές πτώσεις από 50 έως ακόμη και 300 μόρια. Οφείλονται σε μικρό βαθμό στους 500 λιγότερους υποψήφιους φέτος και κατά μεγάλο βαθμό στη μειωμένη επίδοση κυρίως στα Μαθηματικά.
Η μέση βαθμολογία των μαθηματικών έπεσε από το 12,5 στο 11,7 και αυτό επηρεάζει όλα σχεδόν τα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου.  

Και στο 2ο πεδίο παρατηρείται επίσης μία έλλειψη γραπτών αριστούχων και μία μετακύλιση μεγάλου πλήθους γραπτών προς τις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές. Η Φυσική έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην εκτιμώμενη μείωση βάσεων της περιοχής άνω των 15.000 μορίων. Στη Φυσική συγκεκριμένα, καταγράφηκε σχετική πτώση επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα αυξήθηκε ο συντελεστής της Φυσικής η οποία έχει και τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία σε σύγκριση με τα άλλα εξεταζόμενα μαθήματα.

Έτσι, είτε κάποια τμήματα διατήρησαν μεγάλο συντελεστή στα μαθηματικά και κατά συνέπεια συμπαρασύρθηκαν με την μέση πτώση σε αυτά, είτε αύξησαν τη συμμετοχή της Φυσικής έναντι των μαθηματικών οπότε οι βάσεις συμπαρασύρθηκαν ομοίως προς τα κάτω λόγω της χαμηλότερης επίδοσης στη Φυσική.  

Αντίθετα φαινόμενα παρατηρούνται στις εκτιμήσεις της μεσαίας περιοχής μορίων από 10.000 έως 15.000
Συγκεκριμένα, στην περιοχή αυτή παρατηρούνται άνοδοι από 10 έως 200 μόρια. Αυτό οφείλεται αφενός στη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους γραπτών σε αυτή την περιοχή, αφετέρου στη σημαντική μείωση εισακτέων ορισμένων τμημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα και αντίστοιχες μειώσεις εισακτέων:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ (38), ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (64), ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (37) κ.λπ. 

  Η μελέτη για πρώτη φορά βασίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους οι οποίοι εκτιμούν με βάση όλες τις παραμέτρους που επιδρούν, ακόμη και με την τάση μεταβολής προτιμήσεων των τελευταίων ετών.

ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.110 18.487 -377
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.870 18.267 -397
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.690 17.996 -306
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.620 17.915 -295
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.480 17.774 -294
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.400 17.750 -350
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.980 17.273 -293
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.810 17.096 -286
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 16.800 17.076 -276
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.680 16.914 -234
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.570 16.784 -214
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.140 16.367 -227
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.130 16.330 -200
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.850 16.058 -208
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.740 15.834 -94
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.540 15.584 -44
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 15.390 15.472 -82
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 15.140 15.265 -125
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 14.830 15.039 -209
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.880 14.887 -7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.700 14.671 29
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.530 14.485 45
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.560 14.449 111
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14.460 14.397 63
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.350 14.328 22
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 14.330 14.289 41
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.280 14.236 44
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.250 14.226 24
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 14.040 14.019 21
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.150 12.984 166
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.970 12.894 76
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 12.970 12.772 198
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.780 12.620 160
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.490 12.321 169
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 11.890 11.754 136
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.810 11.645 165
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 11.530 11.400 130
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.450 11.374 76
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.000 10.904 96
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 10.960 10.829 131
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 10.890 10.779 111
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.710 10.618 92
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ) 10.600 10.559 41
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10.360 10.327 33
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10.300 10.205 95
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.220 10.167 53