Παρουσιάσεις - Σεμινάρια
«Σπουδές & Καριέρα»

Εξωστρέφεια με τα σεμινάρια «Σπουδές & καριέρα»

   Τα σεμινάρια δίνουν την ευκαιρία της εξωστρέφειας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Με τα σεμινάρια, όχι μόνο ενημερώνονται οι φοιτούντες στον εκπαιδευτικό οργανισμό αλλά επιπλέον ενημερώνονται και προσελκύονται και υποψήφιοι για φοίτηση. Με τα σεμινάρια το προφίλ του εκπαιδευτικού φορέα ενισχύεται.

Εναλλακτικές προτάσεις σεμιναρίων αναλόγως των αναγκών και της εποχής

Διακρίνουμε τρεις περιόδους διοργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού: 

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

  Στην περίοδο αυτή επιδιώκεται, εκτός από την ενημέρωση των φοιτούντων μαθητών, η συσπείρωση νέων. Ενδεικνυόμενες θεματολογίες περιεχομένου, εκτός από την αναφορά σε πληροφορίες σχολών και τμημάτων είναι: ''Το νέο σύστημα εισαγωγής και το νέο Λύκειο'' (αυτά πάντα αλλάζουν), ''Επιλογή επαγγέλματος κατά Holland'', ''Επαγγέλματα του μέλλοντος'' , ''Τεχνικές μελέτης''.

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

  Στην περίοδο αυτή επιδιώκεται, εκτός από την ενημέρωση των φοιτούντων μαθητών η προσέλκυση νέων για τα θερινά τμήματα Β΄και Γ΄Λυκείου.  . Ενδεικνυόμενες θεματολογίες περιεχομένου, εκτός από την αναφορά σε πληροφορίες σχολών και τμημάτων είναι: ''Το νέο σύστημα εισαγωγής και το νέο Λύκειο'' (αυτά πάντα αλλάζουν),  ''Τεχνικές μελέτης'', ''Διαχείριση άγχους των εξετάσεων'' , ''Αποδοτικές τεχνικές μελέτης''.

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ο ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Στην περίοδο αυτή επιδιώκεται, η ενημέρωση των αποφοιτούντων μαθητών της Γ΄Λυκείου σχετικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.  Ενδεικνυόμενες θεματολογίες περιεχομένου, εκτός από την αναφορά σε πληροφορίες σχολών και τμημάτων είναι: ''Επαγγέλματα του μέλλοντος'' , ''Τα κλειδιά του μηχανογραφικού'' , ''Νεανική επιχειρηματικότητα'' , ''Επιλογή επαγγέλματος κατά Holland''.


Εναλλακτική διοργάνωση με διαδικτυακά σεμινάρια

   Τα σεμινάρια της ''Επαγγελματικής πυξίδας'' διοργανώνονται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. Η διαδικτυακή διοργάνωση μας δίνει το ίδιο καλά τη δυνατότητα διάδρασης με τους παρακολουθούντες μέσα από υποβολή ερωτήσεων από μεριάς τους με την αντίστοιχη παροχή απαντήσεων. Επιπλέον, γίνεται χρήση εργαλείων ανώνυμων δημοσκοπήσεων, συλλογής email συμμετεχόντων κ.α.

Συνολική Θεματολογία Σεμιναρίων

Στον κατάλογο που ακολουθεί, παρατίθενται ενδεικτικές θεματικές ενότητες από τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί ένα σεμινάριο.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Χρονολόγιο των τεσσάρων βιομηχανικών επαναστάσεων και των προοπτικών της τελευταίας.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΖΩΗ = ΕΡΓΑΣΙΑ »

Αναφορά στη σπουδαιότητα της σωστής επιλογής επαγγέλματος.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΤΑΧΥΤΗΤΑ»

Αναφορά στην ταχύτητα αλλαγής επαγγελματικού τοπίου,

ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 1ου επιστημονικού πεδίου.

 

20΄

ΣΧΟΛΕΣ 2ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 2ου επιστημονικού πεδίου.

 

30΄

ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 3ου επιστημονικού πεδίου.

 

15΄

ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 4ου επιστημονικού πεδίου.

 

20΄

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Παρουσίαση των κοινών σχολών όλων των επιστημονικών πεδίων.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών ένστολων.

 

12΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ»

Προτεινόμενη μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Προτείνεται ειδικά για την περίοδο συμπλήρωσης μηχανογραφικών.

 

30΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ»

Συμβουλευτική μαθητών και γονέων για τη διαχείριση του άγχους προ των πανελλαδικών

 

20΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ»

Συμβουλευτική μαθητών για αποδοτική μελέτη

 

18΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ»

Συμβουλευτική γονέων για αναγνώριση και προώθηση των ιδιαίτερων ταλέντων.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»

Αναλυτική παρουσίαση επαγγελμάτων που είναι πλέον υποσχόμενα μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

10΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ»

Σατιρική παράθεση μεθόδων ενίσχυσης νέο αισιοδοξίας.

 

14΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ HOLLAND»

Αναλυτική αναφορά νέο δεξιότητες που είναι κρίσιμες στην επιλογή επαγγέλματος.

90΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Παρουσίαση των νέων τρόπων επιχειρείν.

15΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρουσίαση του νέου συστήματος εισαγωγής και του νέου χάρτη κατανομής σχολών και τμημάτων

 

25΄

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «BILL GATES»

Ρήση – γνωμικό από Bill Gates.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ»

Σατιρικό βίντεο σχετικά μα την αιώνια Ελληνίδα μητέρα.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «MOHAMED ALI»

Ρήση-γνωμικό από Mohamed Ali.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «JACK MA»

Ρήση-γνωμικό από Jack Ma

5’

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «Steve Jobs»

Απόσπασμα βίντεο με ομιλία Steve Jobs

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «Η ιστορία του κινέζου γεωργού»

Αλληγορική παραδοσιακή κινέζικη ιστορία για την αντιμετώπιση της ζωής.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «AirBnB case study»

Η σύντομη ιστορία νεανικής επιχειρηματικότητας των ιδρυτών του AirBnB

8’


ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

 Στο νέο αυτό αφιέρωμα αναφέρονται οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται αφενός λόγω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αφετέρου λόγω επιταχυμένου ψηφιακού μετασχηματισμού στην μετά-covid εποχή. Επισημαίνονται οι τάσεις επικράτησης ορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών και επιλέγονται τα πλέον υποσχόμενα τμήματα που τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Διάρκεια Εκδήλωσης - Σεμιναρίου

Δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια παρέχοντας τη δυνατότητα για σύνθεση παρουσίασης πολλαπλών θεμάτων. Η συνηθισμένη διάρκεια είναι 2,5 ώρες. Η διάρκεια μαζί με τις ερωτήσεις κοινού έχει φτάσει ακόμη και στις 5 ώρες !

Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες σε κάθε διοργάνωση

Προωθητικό Υλικό

   Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός Αφίσας και flyer των εκδηλώσεων. Επιπλέον, παρέχεται ειδικό banner για προσάρτηση στους ιστότοπους των φροντιστηρίων.

Ενημερωτικό Υλικό

      Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός αρχείου προς εκτύπωση ( Ο μικρός οδηγός ) με το νέο σύστημα εισαγωγής, κατανομή σχολών ανά πεδίο, σύγκριση βάσεων 2021 με 2022, πίνακες κωδικοποιημένων πληροφοριών κ.α. Το έντυπο που βασίζεται στο αρχείο αυτό, διανέμεται στους επισκέπτες της εκδήλωσης.

Προαιρετικό Βίντεο Εκδήλωσης

    Το βίντεο της εκδήλωσης ( Στατικό βίντεο θεματικό κατ’ επιλογή ) με την κατάλληλη προσθήκη λογότυπων και τίτλων, αναρτάται στο youtube και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο προωθητικό υλικό των φροντιστηρίων.