Τεστ 1: Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 
     Αυτό το τεστ γίνεται μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών.                   

    Με τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθούμε τον μαθητή να γνωρίσει καλύτερα τα ταλέντα του, τις αξίες τις οποίες ασπάζεται, τη σχέση του με τους ανθρώπους, την τεχνολογία κ.α. Ανακαλύπτουμε τις κλίσεις και τις εγγενείς του δεξιότητες καθώς και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν με τις δεξιότητες αυτές.
     Με τα τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:
Α. Από Α΄ Λυκείου να επιλέξουν την κατάλληλη κατεύθυνση πηγαίνοντας προς τη Β΄ Λυκείου.
Β. Από τη Β΄ Λυκείου να επιλέξουν την κατάλληλη ομάδα προσανατολισμού πηγαίνοντας προς τη Γ΄Λυκείου.
Γ. Από τη Γ΄ Λυκείου να κάνουν σωστές επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τεστ 2: ''Μαθαίνω πως να μαθαίνω''

   Το τεστ αυτό γίνεται μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10 έως 16 ετών.

   Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

Α. Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
Β. Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
Γ. Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
Δ. Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
Ε. Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)
ΣΤ. Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα).

    Με το τεστ αυτό μπορούν να καθοδηγηθούν αφενός οι καθηγητές που διδάσκουν στον μαθητή, καθώς και οι γονείς τους, αφετέρου οι ίδιοι οι μαθητές σε αποδοτική διδασκαλία και μελέτη αντίστοιχα.

Τεστ 3: Ανακαλύπτουμε τα ταλέντα των νέων

   Αυτό το τεστ γίνεται μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών. 
   Σκοπός του τεστ είναι να αποκαλυφθούν τα ιδιαίτερα ταλέντα και οι κλίσεις από νωρίς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ευθυγραμμιστούν με τις σπουδές στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. 
   Είναι συχνό φαινόμενο, να ανακαλύπτει κανείς αργά τις εγγενείς δεξιότητες και κλίσεις, όταν πλέον έχει δρομολογήσει λάθος πορεία φοίτησης στο Λύκειο και το Πανεπιστήμιο.

   Επιπλέον, γνωρίζοντας οι γονείς και οι μαθητές τις πραγματικές κλίσεις μπορούν να ''χτίσουν'' πάνω στις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των μαθητών.

Κάνετε το Τεστ τώρα!