Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Δήμους, Φροντιστήρια, Εκπαιδευτήρια. Δυναμικές παρουσιάσεις  πολλαπλών θεματικών ενοτήτων.

Σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων

Συμπληρώστε εύστοχα και έξυπνα το μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου για τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο μικρός οδηγός σπουδών αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Ο μεγάλος οδηγός σπουδών διατίθεται επίσης δωρεάν σε κάθε συνεργασία με την PIXIDAedu

Σας αξίζει κάτι παραπάνω από απλές συμβουλές!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κερδίζεται από αυτούς που θα προετοιμαστούν ανάλογα. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε με την ικανότητα της προσαρμογής.