Επαγγελματικός προσανατολισμός

Για μαθητές όλων των τάξεων, οι οποίοι θέλουν να διαπιστώσουν τις πραγματικές τους (εγγενείς) δεξιότητες. Για μαθητές Α΄ Λυκείου οι οποίοι θέλουν να κάνουν εύστοχη επιλογή κατεύθυνσης.
Για μαθητές Β΄ Λυκείου, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επιτυχημένη επιλογή ομάδας προσανατολισμού.
Για μαθητές Γ΄Λυκείου οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν εύστοχα το μηχανογραφικό δελτίο τους.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικών Υποψηφίων

Εκπαιδεύουμε και κατευθύνουμε στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δίνουμε τη δυνατότητα συμπλήρωσης με πολλαπλούς τρόπους, όπως μέσω φόρμας, μέσω συνεδρίας δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως.

Διεξαγωγή Ημερίδων (Σεμιναρίων) Επαγγελματικού προσανατολισμού

Εκτελούμε Ημερίδες (Σεμινάρια) Επαγγελματικού προσανατολισμού για φροντιστήρια, Ιδιωτικά σχολεία, Δήμους, Συλλόγους κ.α. Διαμορφώνουμε κατάλληλα το περιεχόμενο αναλόγως των αναγκών.
Έχουμε τη δυνατότητα να συνθέσουμε και κατά παραγγελία παρουσιάσεις στα πρότυπα του παραγγέλλοντος φορέα.

ΔΩΡΕΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο μεγάλος ''Πρακτικός οδηγός σπουδών'' αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Διατίθεται δωρεάν ανανεωμένος και επαυξημένος (512 σελίδες) με τις απαραίτητες πληροφορίες όλων των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του συστήματος εισαγωγής.

ΔΩΡΕΑΝ ΛΗΨΗ ΕΔΩ του μεγάλου ''Πρακτικού οδηγού σπουδών 2024''

Σας αξίζει κάτι παραπάνω από απλές συμβουλές!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κερδίζεται από αυτούς που θα προετοιμαστούν ανάλογα. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε με την ικανότητα της προσαρμογής.