Ατομικά Σεμινάρια Επαγγελματικού προσανατολισμού

Για μαθητές όλων των τάξεων, οι οποίοι θέλουν να διαπιστώσουν τις πραγματικές τους (εγγενείς) δεξιότητες. Για μαθητές Α΄ Λυκείου οι οποίοι θέλουν να κάνουν εύστοχη επιλογή κατεύθυνσης.
Για μαθητές Β΄ Λυκείου, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επιτυχημένη επιλογή ομάδας προσανατολισμού.
Για μαθητές Γ΄Λυκείου οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν εύστοχα το μηχανογραφικό δελτίο τους.

Σεμινάρια Συμπλήρωσης Μηχανογραφικών Υποψηφίων

Εκπαιδεύουμε και κατευθύνουμε στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δίνουμε τη δυνατότητα συμπλήρωσης με πολλαπλούς τρόπους, όπως μέσω φόρμας, μέσω συνεδρίας δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως.

Σεμινάρια ατομικά και ομαδικά διεξαγωγής τεστ 

Σεμινάρια ατομικά και ομαδικά σχετικά με τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τεστ μαθησιακών δυνατοτήτων, τεστ εγγενών ταλέντων κ.α. Διαπιστώστε μόνοι σας τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών και φοιτητών και αποφασίστε περαιτέρω για επιλογές σπουδών.

Ο μικρός οδηγός σπουδών αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Ο μεγάλος οδηγός σπουδών διατίθεται επίσης δωρεάν σε κάθε συνεργασία με την PIXIDAedu

Σας αξίζει κάτι παραπάνω από απλές συμβουλές!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κερδίζεται από αυτούς που θα προετοιμαστούν ανάλογα. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε με την ικανότητα της προσαρμογής.