Κατεβάστε δωρεάν τον μεγάλο ''Πρακτικό οδηγό σπουδών 2024'', ο οποίος είναι χρήσιμος για γονείς μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Ο μεγάλος οδηγός σπουδών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος εισαγωγής. Είναι επικαιροποιημένος και επαυξημένος ( 512 σελίδες).