Κατεβάστε δωρεάν τον μεγάλο ''Πρακτικό οδηγό σπουδών 2023'', ο οποίος είναι χρήσιμος για γονείς μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Ο μεγάλος οδηγός σπουδών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος εισαγωγής. Είναι επικαιροποιημένος και επαυξημένος ( 426 σελίδες).