Κατεβάστε δωρεάν τον μικρό οδηγό σπουδών, ο οποίος είναι χρήσιμος για γονείς μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Ο μεγάλος οδηγός σπουδών διατίθεται επίσης δωρεάν σε κάθε συνεργασία με την PIXIDAedu