ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 - 2ο ΠΕΔΙΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

2.       ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Στις περιοχές βάσεων που βρίσκονται πάνω από τα 15.000 μόρια, εκτιμώνται σημαντικές πτώσεις από 50 έως ακόμη και 300 μόρια. Οφείλονται σε μικρό βαθμό στους 500 λιγότερους υποψήφιους φέτος και κατά μεγάλο βαθμό στη μειωμένη επίδοση κυρίως στα Μαθηματικά.
Η μέση βαθμολογία των μαθηματικών έπεσε από το 12,5 στο 11,7 και αυτό επηρεάζει όλα σχεδόν τα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου.  

Και στο 2ο πεδίο παρατηρείται επίσης μία έλλειψη γραπτών αριστούχων και μία μετακύλιση μεγάλου πλήθους γραπτών προς τις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές. Η Φυσική έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην εκτιμώμενη μείωση βάσεων της περιοχής άνω των 15.000 μορίων. Στη Φυσική συγκεκριμένα, καταγράφηκε σχετική πτώση επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα αυξήθηκε ο συντελεστής της Φυσικής η οποία έχει και τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία σε σύγκριση με τα άλλα εξεταζόμενα μαθήματα.

Έτσι, είτε κάποια τμήματα διατήρησαν μεγάλο συντελεστή στα μαθηματικά και κατά συνέπεια συμπαρασύρθηκαν με την μέση πτώση σε αυτά, είτε αύξησαν τη συμμετοχή της Φυσικής έναντι των μαθηματικών οπότε οι βάσεις συμπαρασύρθηκαν ομοίως προς τα κάτω λόγω της χαμηλότερης επίδοσης στη Φυσική.  

Αντίθετα φαινόμενα παρατηρούνται στις εκτιμήσεις της μεσαίας περιοχής μορίων από 10.000 έως 15.000
Συγκεκριμένα, στην περιοχή αυτή παρατηρούνται άνοδοι από 10 έως 200 μόρια. Αυτό οφείλεται αφενός στη συγκέντρωση μεγάλου πλήθους γραπτών σε αυτή την περιοχή, αφετέρου στη σημαντική μείωση εισακτέων ορισμένων τμημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα και αντίστοιχες μειώσεις εισακτέων:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ (38), ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (64), ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (37) κ.λπ. 

  Η μελέτη για πρώτη φορά βασίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους οι οποίοι εκτιμούν με βάση όλες τις παραμέτρους που επιδρούν, ακόμη και με την τάση μεταβολής προτιμήσεων των τελευταίων ετών.

ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.110 18.487 -377
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.870 18.267 -397
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.690 17.996 -306
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.620 17.915 -295
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.480 17.774 -294
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.400 17.750 -350
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.980 17.273 -293
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.810 17.096 -286
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 16.800 17.076 -276
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.680 16.914 -234
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.570 16.784 -214
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 16.140 16.367 -227
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.130 16.330 -200
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 15.850 16.058 -208
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.740 15.834 -94
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.540 15.584 -44
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 15.390 15.472 -82
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 15.140 15.265 -125
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 14.830 15.039 -209
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.880 14.887 -7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.700 14.671 29
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.530 14.485 45
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.560 14.449 111
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14.460 14.397 63
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.350 14.328 22
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 14.330 14.289 41
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 14.280 14.236 44
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14.250 14.226 24
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 14.040 14.019 21
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 13.150 12.984 166
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.970 12.894 76
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 12.970 12.772 198
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.780 12.620 160
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.490 12.321 169
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 11.890 11.754 136
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.810 11.645 165
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 11.530 11.400 130
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 11.450 11.374 76
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.000 10.904 96
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 10.960 10.829 131
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 10.890 10.779 111
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.710 10.618 92
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ) 10.600 10.559 41
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10.360 10.327 33
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10.300 10.205 95
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10.220 10.167 53