ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ChatGPT;

ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ChatGPT ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ;
Ρωτήσαμε το ίδιο το ChatGPT πόσο θα επιδράσει στα επαγγέλματα του μέλλοντος και μας απάντησε:

«Ως μοντέλο γλώσσας AI, το ChatGPT μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος με διάφορους τρόπους:

Αυτοματισμός με δυνατότητα AI: Το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση εργασιών που είχαν γίνει προηγουμένως από ανθρώπους, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η εισαγωγή δεδομένων και ακόμη και η γραφή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας σε ορισμένους κλάδους, καθώς οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για να εκτελούν εργασίες πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος.

Επαυξημένη νοημοσύνη: Το ChatGPT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ανθρώπινης νοημοσύνης και της λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και την παροχή πληροφοριών που μπορεί να έχουν χάσει οι άνθρωποι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων και η υποστήριξη αποφάσεων.
Νέες βιομηχανίες και εφαρμογές: Καθώς το ChatGPT και άλλες τεχνολογίες AI συνεχίζουν να αναπτύσσονται, θα εμφανιστούν νέες βιομηχανίες και εφαρμογές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ρομποτική και η εικονική πραγματικότητα.

Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων: Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης, πολλοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να παραμείνουν απασχολήσιμοι στο μέλλον. Το ChatGPT θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παρέχοντας εξατομικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση στους εργαζόμενους.

Συνολικά, το ChatGPT και άλλες τεχνολογίες AI θα έχουν αναμφίβολα σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Ενώ ορισμένες θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν λόγω της αυτοματοποίησης, θα προκύψουν επίσης νέες ευκαιρίες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο εργατικό δυναμικό.»

Στις νέες μας παρουσιάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού κάνουμε ειδικό αφιέρωμα στην αλλαγή του επαγγελματικού τοπίου από την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που επιφέρουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT.