Προκύρηξη στατιωτικών σχολών 2024
Επιστροφή στο blog
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ;

Του Κ. Παπαγιαννούλη – συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu

    Αυτή τη χρονιά, οι εκτιμήσεις βάσεων ήταν δυσκολότερες από ποτέ. Έπρεπε να συνεκτιμηθούν οι συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος και η αλλαγή τους σε σχέση με πέρυσι, οι μεταβολές εισακτέων, οι Ε.Β.Ε. , οι βαθμολογικές επιδόσεις, οι τάσεις επιλογών και άλλοι παράγοντες.

    Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε μία αναπροσαρμοσμένη έκδοση του αλγορίθμου της PIXIDAedu. Η προετοιμασία διήρκεσε μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή μάλιστα τη φορά, οι εκτιμήσεις μας σε αριθμό μορίων 150 τμημάτων ήταν οι μοναδικές, καθότι δεν ανακοινώθηκαν άλλες πλην επαναδημοσιεύσεων των δικών μας εκτιμήσεων.

    Πιστεύουμε ότι η εκτίμηση βάσεων είναι μία λίαν χρήσιμη υπηρεσία, καθότι προσδιορίζει την ευρεία περιοχή δυνατότητας εισαγωγής του υποψηφίου, επικεντρώνοντας τον σε πεπερασμένο πλήθος σχολών, τις οποίες μπορεί να μελετήσει και να χειριστεί. Έτσι, δεν υπάρχει ασάφεια στόχου, η οποία θα μείωνε τη δυνατότητα μελέτης διδασκόμενων μαθημάτων των τμημάτων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.λ.π. – στην περίπτωση που δηλώνονται πάρα πολλά τμήματα.

  Οι εκτιμήσεις μας από την αρχή προδιέγραψαν τις σαφείς τάσεις για πτώσεις βάσεων σε τμήματα ‘’ρετιρέ’’ λόγω έλλειψης αριστούχων, προδιέγραψαν ακόμη τις πτωτικές και τις ανοδικές τάσεις ορισμένων βαθμολογικών περιοχών.

  Τολμήσαμε να ανακοινώσουμε τις εκτιμήσεις μας, ακόμη και όταν σε ορισμένα τμήματα εμφάνιζαν μεταβολές ακόμη και 1000 μορίων – όπως και επαληθεύτηκαν αργότερα.

    Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις βρίσκονταν μέσα σε πλαίσια απόκλισης το πολύ 200 μορίων και στο ένα τρίτο των εκτιμήσεων βρέθηκαν μέσα σε διψήφια απόκλιση μορίων!

  Ενδεικτικά, αναφέρουμε τμήματα του 1ου Επιστημονικού πεδίου, στο οποίο από την αρχή μιλήσαμε για έντονες πτωτικές τάσεις:

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.

ΕΚΠΑ

17.420

17.380

-40

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ

17.170

17.220

50

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

13.625

13.550

-75

ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ

17.940

18.010

70

    Βέβαια, μεγάλη αγωνία έχουν και οι υποψήφιοι σχολών που αποτελούν στόχους πολύ μεγάλης προσπάθειας. Ειδικά στα τμήματα υψηλής ζήτησης οι εκτιμήσεις μας ήταν ιδιαίτερα καλής προσέγγισης όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: 

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

18.550

18.480

-70

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

18.150

18.060

-90

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18.200

18.130

-70

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

18.075

17.990

-85

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

17.975

17.890

-85

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

17.671

17.580

-91

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17.350

17.260

-90

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ

17.925

17.980

55

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ

17.750

17.780

30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

17.775

17.740

-35

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

17.710

17.620

-90

    Στο 4ο Επιστημονικό πεδίο, από την αρχή εκτιμήσαμε την άνοδο η οποία προδιαγράφετο στα περισσότερα τμήματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 22

ΕΚΤΙΜ.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ

15.675

15.770

95

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ

17.990

17.980

-10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14.480

14.490

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΟΠΑ

16.975

17.000

25

    Ευχόμαστε στους νεοεισαχθέντες φοιτητές – πλέον, καλή φοίτηση και ευδόκιμη σταδιοδρομία. Για τους μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους ευχόμαστε αυτό να κινητοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις εσωτερικές τους δυνάμεις ώστε να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους με ακόμη καλύτερο τρόπο και από αυτόν που είχαν αρχικά σχεδιάσει.

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

4.       ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημαντικές πτώσεις στις υψηλές και σημαντικές άνοδοι στις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές.

Υπάρχει άνοδος υποψηφίων που επηρεάζει την εκτιμώμενη άνοδο βάσεων στη μεσαία περιοχή μορίων. Το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη βαθμολογική  «συσσώρευση» γραπτών στην περιοχή του 10 έως 14 με αποτέλεσμα επίσης τη σχετική άνοδο σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στις υψηλές βαθμολογίες παρατηρείται μεγάλη μείωση πλήθους γραπτών. Σημαντικά λιγότεροι ήταν επίσης οι αριστούχοι στα Μαθηματικά, πράγμα που επέδρασε στην πτώση των πολύ υψηλόβαθμων τμημάτων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 1ο ΠΕΔΙΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

1. ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Στις υψηλές βαθμολογικές περιοχές των περιζήτητων τμημάτων εκτιμώνται μεγάλες πτώσεις από 350 έως ακόμη και 1000 μόρια. Οφείλονται κυρίως στη φετινή έλλειψη αριστούχων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση πλήθους γραπτών υψηλών βαθμολογιών. Παρόλα αυτά, οι μέσες επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα του πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών πλην ιστορίας ήταν καλύτερες εφέτος.

    Στη μεσαία βαθμολογική περιοχή από 10.000 έως 13.000 μορίων παρατηρούνται είτε μέτριες πτώσεις έως 70 μόρια είτε μέτριες άνοδοι έως 100 μόρια. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση μεταβολών από τμήμα σε τμήμα λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας τους οποίους έχει από φέτος κάθε τμήμα.

    Σε γενικές γραμμές, καθολικός παράγοντας είναι η μείωση κατά 4.300 των υποψηφίων του 1ου επιστημονικού πεδίου καθώς και η έλλειψη αριστούχων με συνεπακόλουθο τη μετακίνηση μεγάλου πλήθους γραπτών από τις υψηλές στις μεσαίες βαθμολογίες.

  Η μελέτη για πρώτη φορά βασίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους οι οποίοι εκτιμούν με βάση όλες τις παραμέτρους που επιδρούν ακόμη και με την τάση μεταβολής προτιμήσεων των τελευταίων ετών.

ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.030 19.039 -1.009
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.010 18.730 -720
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.610 18.157 -547
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 17.380 18.007 -627
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.320 17.814 -494
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.280 17.767 -487
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 17.220 17.584 -364
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 17.000 17.431 -431
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16.660 17.135 -475
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16.690 17.048 -358
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 16.550 16.776 -226
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 16.410 16.584 -174
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) 15.660 15.764 -104
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.490 15.614 -124
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.440 15.532 -92
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.270 15.427 -157
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.110 15.210 -100
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.850 14.884 -34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14.520 14.592 -72
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.150 14.161 -11
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.550 13.574 -24
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.260 13.240 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.070 13.060 10
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.010 12.909 101
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.870 12.847 23
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.540 12.495 45
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.270 12.220 50
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.860 11.781 79
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.480 11.544 -64
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) 11.330 11.309 21
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 11.220 11.237 -17
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 11.190 11.216 -26
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11.110 11.128 -18
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.080 11.093 -13
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 10.960 11.021 -61
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 10.820 10.878 -58
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10.700 10.734 -34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 10.520 10.553 -33
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10.570 10.552 18
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.490 10.528 -38
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.250 10.294 -44