ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Οι εκτιμήσεις μας σε γενικές γραμμές συμφωνούν με αναρτήσεις πολλών πηγών αλλά ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ:


  Στο 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ αν και κανείς δεν αναφέρει συγκεκριμένα μόρια – (εμείς αναφέρουμε), συμφωνούν οι έτεροι αναλυτές για καθολική πτώση, όμως εμείς εντοπίζουμε μία περιοχή μεταξύ περυσινών μορίων 11.300 και 13.200 όπου υπάρχουν μικρές άνοδοι!

 Στο 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, αν και κανείς δεν αναφέρει συγκεκριμένα μόρια, όλοι μιλούν για πτώσεις – πράγμα στο οποίο συμφωνούμε, αλλά μέχρι τα περυσινά 14.800 μόρια, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΑΝΟΔΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 200 ΜΟΡΙΩΝ!

 

  Στο 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ αν και κανείς δεν αναφέρει συγκεκριμένα μόρια, όλοι μιλούν για πτώσεις – πράγμα στο οποίο συμφωνούμε, αλλά μέχρι τα περυσινά 16.000 μόρια, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΑΝΟΔΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 400 ΜΟΡΙΩΝ!

 

  Στο 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ αν και κανείς δεν μιλάει για συγκεκριμένα μόρια, άλλοι μιλούν για άνοδο και άλλοι για πτώση! ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 16.500 ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΟΔΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 16.500 ΜΟΡΙΑ.

 

Στη σελίδα https://www.pixidaedu.gr/ektimiseis-vaseon-2022 θα βρείτε τις αναλυτικές εκτιμήσεις μας.