Συνεδρία Επαγγελματικού
προσανατολισμού

    Σας αποκωδικοποιούμε τα μυστικά της προσωπικότητας ενός μαθητή, όπως αυτά αποκαλύπτονται μέσα από τα τεστ της ARISTON PSYCHOMETRICS.

Αναγνωρίζουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες των νέων

Αναγνωρίζουμε αν κάποιες δεξιότητες είναι εγγενείς ή αν αντίθετα, ως επίκτητες προήλθαν από πρόσκαιρες επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σας καθοδηγούμε στην εύστοχη ανάλυση και ανάδειξη δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν ''κλειδιά'' επαγγελματικής επιτυχίας.

Εργαζόμαστε για την καλύτερη επιλογή

Με την κατάλληλη μεθοδολογία επιτυγχάνουμε την ταύτιση των δεξιοτήτων του μαθητή - υποψήφιου φοιτητή με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Ανάλυση προσωπικότητας μαθητή

Στη συνεδρία του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αναλύουμε παράπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις συνδιαμορφώνουμε τα δομικά στοιχεία του μαθητή, τα οποία μας
αποκαλύπτουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές του καθώς και τις επαγγελματικές αξίες τις οποίες αναζητά.

Προσωπική καθοδήγηση

Όταν διαπιστώσουμε τις πραγματικές δεξιότητες των νέων στις συνεδρίες μας τότε τους δημιουργούμε το όραμα ενός επαγγέλματος το οποίο έχει χαρακτηριστικά ελκυστικά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται πραγματικό νόημα στην μελέτη, ξεφεύγοντας έτσι από τα στερεότυπα όπως ''διάβασε για να είσαι καλός στο σχολείο''