ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: PERSONAL PROFILER

   Ένα από τα επιτυχημένα επαγγέλματα του μέλλοντος έχει την ονομασία company & personal profiler & trainer.   Σε επίπεδο εταιριών, ο company profiler θα κατευθύνει το επικοινωνιακό προφίλ της επιχείρησης προς τον αποδοτικότερη κατεύθυνση, θα αναστρέφει την όποια αρνητική εντύπωση και θα ενισχύει τον τομέα των δημοσίων σχέσεων ασχολούμενος με τη διαδικτυακή εικόνα της επιχείρησης.  

  Σε επίπεδο προσώπων θα λειτουργεί ως επικοινωνιολόγος με έμφαση ομοίως στη διαδικτυακή εικόνα. Επιπρόσθετα, θα στοχεύει σε νέες γνωριμίες, θα συμβουλεύει για το χειρισμό υπαρχουσών γνωριμιών ή θα προτείνει την αποφυγή κάποιων άλλων. Καθημερινά θα διερευνά την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί από τα στατιστικά εργαλεία του διαδικτύου. Θα γνωμοδοτεί ακόμη για τις κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες θα παρευρίσκεται ο πελάτης ή θα προτείνει τη δημιουργία μιας τέτοιας εκδήλωσης. Θα μπορεί ακόμη να εκπαιδεύσει τον πελάτη προκειμένου να ανταποκριθεί στις δράσεις αυτές με αυτάρκεια.  

   Για το επάγγελμα αυτό, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με πτυχίο ψυχολόγου, marketing, δημοσίων σχέσεων, πληροφορικής κ.α.