Σεμινάρια Συμπλήρωσης Μηχανογραφικών

    Τα σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικών γίνονται είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Παρακάτω αναλύουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών.

Ομαδικό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

   Η εκδήλωση γίνεται είτε δια ζώσης είτε με τη μορφή zoom webinar το οποίο αναμεταδίδεται ταυτόχρονα με livestream facebook. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και μαθητές μικρότερων τάξεων Λυκείου. Στην εκδήλωση αυτή θα διανεμηθούν δωρεάν δύο e-books οδηγοί επαγγελματικού προσανατολισμού της ‘’Επαγγελματικής Πυξίδας’’

   Παραθέτουμε την προτεινόμενη θεματολογία η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στις ανάγκες σας.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΖΩΗ = ΕΡΓΑΣΙΑ »

Αναφορά στη σπουδαιότητα της σωστής επιλογής επαγγέλματος.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Παρουσίαση των αλλαγών στον τρόπο εισαγωγής και του νέου χάρτη κατανομής σχολών και τμημάτων

 

25΄

ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 1ου επιστημονικού πεδίου.

 

12΄

ΣΧΟΛΕΣ 2ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 2ου επιστημονικού πεδίου.

 

14΄

ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 3ου επιστημονικού πεδίου.

 

ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠ. ΠΕΔΙΟΥ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών 4ου επιστημονικού πεδίου.

 

10΄

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Παρουσίαση των κοινών σχολών όλων των επιστημονικών πεδίων.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Αναλυτική παρουσίαση σχολών ένστολων.

 

12΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ»

Προτεινόμενη μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Προτείνεται ειδικά για την περίοδο συμπλήρωσης μηχανογραφικών.

 

30΄

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ «Steve Jobs»

Απόσπασμα βίντεο με ομιλία Steve Jobs

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απαντώνται ερωτήματα των συμμετεχόντων και υποδεικνύεται μεθοδολογία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Με τα κατάλληλα αποσπάσματα οθόνης του υπουργείου παιδείας, καθοδηγούνται οι υποψήφιοι βήμα - βήμα στη συμπλήρωση.Ατομικό Σεμινάριο Συμπλήρωσης μηχανογραφικού

   Το ατομικό σεμινάριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού γίνεται σε δύο συνεδρίες. 
Η διεξαγωγή του ατομικού σεμιναρίου γίνεται είτε δια ζώσης είτε εξ' αποστάσεως.
   Πριν την πρώτη συνεδρία έχει καθοδηγηθεί ο υποψήφιος να συμπληρώσει ένα σχετικό τεστ. Κατόπιν, στην πρώτη συνεδρία σεμιναρίου επιλέγεται μία λίστα τμημάτων που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες του υποψηφίου.
Παρέχονται παράλληλα πληροφορίες τμημάτων και σχολών καθώς επίσης προσφέρονται τα κατάλληλα αρχεία και πηγές για μελέτη.
    Κατά τη δεύτερη συνεδρία, η οποία απέχει τουλάχιστον 2 - 3 ημέρες από την πρώτη ιεραρχούνται τα τμήματα της αρχικής λίστας σύμφωνα με πέντε καθοριστικούς παράγοντες:
1. Ισχυρή διαχρονική επιθυμία
2. Ιδιαίτερες δεξιότητες.
3. Αγορά εργασίας
4. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος
5. Ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στο περιβάλλον του υποψηφίου.
Τελικά οι επιλογές καταχωρούνται στην επίσημη φόρμα του υπουργείου παιδείας.και γίνεται πρόχειρη αποθήκευση. Η τελική οριστικοποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων. 
    Για υποστήριξη της διαδικασίας χρησιμοποιείται το ειδικευμένο λογισμικό της εταιρίας Keystone «Μηχανογραφικό» το οποίο παρέχει πληθώρα πληροφοριών και επιπλέον διαθέτει κρίσιμα εργαλεία επεξεργασίας των επιλογών.