Σεμινάρια ανάλυσης τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Σας αποκωδικοποιούμε τα μυστικά της προσωπικότητας ενός μαθητή, όπως αυτά αποκαλύπτονται μέσα από τα τεστ της ARISTON PSYCHOMETRICS.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας βοηθούμε να αναγνωρίσετε αν κάποιες δεξιότητες είναι εγγενείς ή αν αντίθετα, ως επίκτητες προήλθαν από πρόσκαιρες επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σας καθοδηγούμε στην εύστοχη ανάλυση και ανάδειξη δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν ''κλειδιά'' επαγγελματικής επιτυχίας.