Επιστροφή στο blog
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των γραπτών, τη μεταβολή εισακτέων ανά τμήμα και άλλα δεδομένα, στηριχθήκαμε σε ''έξυπνο'' αλγόριθμο ο οποίος προβλέπει και τις μεταβολές επιλογών των υποψηφίων.

    Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 25 τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου. Δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα κοινά τμήματα μεταξύ διαφορετικών πεδίων καθώς και τα τμήματα με ειδικό μάθημα.

    Οι εκτιμήσεις μέσω της αλγοριθμικής διαδικασίας δίνουν ανόδους βάσεων σε όλη σχεδόν τη βαθμολογική περιοχή του 4ου πεδίου πλην τεσσάρων μόνο υψηλόβαθμων τμημάτων στα οποία εκτιμάται πτώση 30 - 470 μορίων. Παρατηρείται μία συσσώρευση βαθμολογιών στις μεσαίες περιοχές.

    Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταβολών μεταξύ ''γειτονικών'' τμημάτων ως προς τα περυσινά μόρια. Αυτό οφείλεται είτε στη σημαντική μεταβολή εισακτέων κάποιου τμήματος όπως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α. το οποίο από 323 περυσινούς εισακτέους έπεσε στους 280 είτε στη σημαντική μεταβολή συντελεστών βαρύτητας.

    Κατά κανόνα όλα τα τμήματα του 4ου πεδίου με περυσινά μόρια λιγότερα από 16.000 εμφανίζουν ανοδικές τάσεις έως και 350 μορίων. Μικρή επίδραση επί των ανοδικών τάσεων οφείλεται και στους περίπου 500 περισσότερους υποψήφιους του 4ου πεδίου.

 

  Παρά τις εικασίες περί πανωλεθρίας στα Μαθηματικά, οι μέσες τιμές των επιδόσεων δεν είχαν αξιόλογη μείωση συγκριτικά με τις περυσινές επιδόσεις.
Σημαντικά καλύτερες ήταν οι φετινές επιδόσεις στην έκθεση, ελαφρά βελτιωμένες στον προγραμματισμό και σχετικά χαμηλότερες στην Οικονομία.

 

  Η άνοδος των βάσεων στην μεσαία βαθμολογική περιοχή εν μέρει δικαιολογείται και από τη μείωση του συντελεστή των Μαθηματικών, δηλαδή μείωση της χαμηλής διαχρονικά επίδοσης στα Μαθηματικά και αντίστοιχη αύξηση συντελεστών βαρύτητας άλλων μαθημάτων. Έτσι για παράδειγμα, το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης εμφανίζει τάση αύξησης μορίων κατά 250 μόρια, διότι μειώνει τον συντελεστή βαρύτητας των Μαθηματικών από 33% σε 25%. Αντίστοιχα, το ίδιο τμήμα αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και επειδή η έκθεση έχει υψηλότερη μέση επίδοση από τα Μαθηματικά, αυτό ευνοεί την αύξηση βάσης.

 

  Κάτι ανάλογο επίσης συμβαίνει με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, το οποίο εμφανίζει ανοδική τάση στη Βάση του κατά 150 μόρια γιατί αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και αντίστοιχα μειώνει τον συντελεστή των Μαθηματικών από 33% σε 25%.

 

  Μία γενικευμένη εικόνα για το 4ο πεδίο είναι βαθμολογική εντονότερη έλλειψη γραπτών στις υψηλές περιοχές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η αντίστοιχη συσσώρευσή τους στις μεσαίες.

 

    Ένα επίσης ενδιαφέρον παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η γραμμική αναλογικότητα μεταξύ της έντονης πτώσης στο 1ο Πεδίο, μέτριας πτώσης στο 2ο Πεδίο, ήπιας πτώσης στο 3ο Πεδίο και έντονης αύξησης στο 4ο Πεδίο.

 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242
0313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.000 17.146 -146
0347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.480 16.509 -29
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.770 15.617 153
0316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 15.410 15.163 247
0337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.750 14.500 250
0322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.630 14.417 213
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.490 14.290 200
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 13.860 13.617 243
0311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.770 13.408 362
0350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 12.290 11.995 295
0152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.180 11.902 278
0144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.070 11.844 226
0319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 12.010 11.735 275
0669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.980 11.623 357
0345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.650 11.395 255
0672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11.540 11.349 191
0352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 11.130 10.942 188
1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 11.010 10.879 131
0321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.590 10.384 206
1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 10.440 10.317 123

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

4.       ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημαντικές πτώσεις στις υψηλές και σημαντικές άνοδοι στις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές.

Υπάρχει άνοδος υποψηφίων που επηρεάζει την εκτιμώμενη άνοδο βάσεων στη μεσαία περιοχή μορίων. Το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη βαθμολογική  «συσσώρευση» γραπτών στην περιοχή του 10 έως 14 με αποτέλεσμα επίσης τη σχετική άνοδο σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στις υψηλές βαθμολογίες παρατηρείται μεγάλη μείωση πλήθους γραπτών. Σημαντικά λιγότεροι ήταν επίσης οι αριστούχοι στα Μαθηματικά, πράγμα που επέδρασε στην πτώση των πολύ υψηλόβαθμων τμημάτων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242

ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 3ου ΠΕΔΙΟΥ

3ο ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

  Το 3ο Επιστημονικό πεδίο διαχρονικά θεωρείται ο στίβος των αριστούχων, καθότι σε αυτό κυριαρχούν περίπου 10 τμήματα με περισσότερα από 18.000 μόρια.


  Οι υποψήφιοι έγραψαν κατά μέσο όρο χειρότερα φέτος σε Φυσική – Χημεία – Βιολογία και καλύτερα στην Έκθεση. Έτσι διαγράφεται ο πρώτος παράγοντας πτώσης των μορίων σε περιζήτητα τμήματα. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας, πολλά τμήματα αύξησαν την επίδραση της Φυσικής και μείωσαν την ήδη υψηλή επίδραση της Βιολογίας, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν προς τα κάτω εν μέρει οι βάσεις για τον λόγο αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριες πτώσεις έως 170 μορίων στην περιοχή των τμημάτων που πέρυσι είχαν για βάση περισσότερα από 16.000 μόρια.

 

  Με την ανακοίνωση των βάσεων νωρίτερα φέτος μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε να δούμε δύο σπουδαίες εκπλήξεις:
1.Την Ιατρική Αλεξανδρούπολης να πέφτει οριακά κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.
2. Το Ιατρικό (ΣΣΑΣ) – Στρατιωτική Ιατρική να πέφτει ομοίως οριακά κάτω από το ίδιο όριο!


  Οι υποψήφιοι αυξήθηκαν κατά περίπου 800 πράγμα το οποίο γίνεται εμφανές στις εκτιμώμενες ανόδους των τμημάτων με λιγότερα από 16.000 μόρια περσινών βάσεων. Επιπλέον, στις βαθμολογικές επιδόσεις των γραπτών παρατηρήθηκε τόσο μία έλλειψη γραπτών με αρίστευση όσο και μία αύξηση των γραπτών με μέτριες βαθμολογίες. Κορυφαία άνοδος περίπου 400 μορίων εκτιμάται στην περιοχή των 12.000 μορίων.

 

    Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση ‘’έξυπνο΄΄ λογισμικό και αλγόριθμο ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για τις φετινές πανελλαδικές οι οποίες λόγω ιδιαιτερότητας στη μεταβολή συντελεστών βαρύτητας είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν από κάθε προηγούμενη φορά.

ΤΜΗΜΑ

2022

2021

METAB

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

18.650

18.826

-176

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

18.480

18.654

-174

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

18.320

18.421

-101

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

18.170

18.341

-171

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

18.130

18.300

-170

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

18.060

18.231

-171

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

17.990

18.159

-169

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.980

18.155

-175

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18.020

18.117

-97

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

17.890

18.058

-168

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.940

18.035

-95

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.780

17.921

-141

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

17.790

17.899

-109

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.740

17.881

-141

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

17.620

17.722

-102

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.610

17.707

-97

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.580

17.672

-92

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

17.260

17.396

-136

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

16.890

16.990

-100

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

16.220

16.301

-81

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

15.950

15.938

12

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

15.590

15.553

37

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

15.230

14.960

270

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

15.010

14.889

121

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

14.750

14.626

124

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

14.570

14.469

101

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

14.570

14.445

125

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

14.200

14.070

130

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

14.010

13.748

262

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

13.650

13.418

232

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

13.260

13.116

144

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

13.230

13.034

196

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

13.060

12.790

270

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

13.070

12.782

288

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

12.840

12.554

286

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

12.820

12.535

285

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

12.750

12.513

237

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

12.620

12.198

422

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

11.420

11.234

186

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

11.470

11.195

275

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

11.240

11.040

200

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

10.830

10.631

199

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

10.380

10.209

171

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

10.220

10.086

134

 


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022 1ο ΠΕΔΙΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

1. ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Στις υψηλές βαθμολογικές περιοχές των περιζήτητων τμημάτων εκτιμώνται μεγάλες πτώσεις από 350 έως ακόμη και 1000 μόρια. Οφείλονται κυρίως στη φετινή έλλειψη αριστούχων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση πλήθους γραπτών υψηλών βαθμολογιών. Παρόλα αυτά, οι μέσες επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα του πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών πλην ιστορίας ήταν καλύτερες εφέτος.

    Στη μεσαία βαθμολογική περιοχή από 10.000 έως 13.000 μορίων παρατηρούνται είτε μέτριες πτώσεις έως 70 μόρια είτε μέτριες άνοδοι έως 100 μόρια. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση μεταβολών από τμήμα σε τμήμα λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας τους οποίους έχει από φέτος κάθε τμήμα.

    Σε γενικές γραμμές, καθολικός παράγοντας είναι η μείωση κατά 4.300 των υποψηφίων του 1ου επιστημονικού πεδίου καθώς και η έλλειψη αριστούχων με συνεπακόλουθο τη μετακίνηση μεγάλου πλήθους γραπτών από τις υψηλές στις μεσαίες βαθμολογίες.

  Η μελέτη για πρώτη φορά βασίζεται σε προηγμένους αλγόριθμους οι οποίοι εκτιμούν με βάση όλες τις παραμέτρους που επιδρούν ακόμη και με την τάση μεταβολής προτιμήσεων των τελευταίων ετών.

ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.030 19.039 -1.009
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.010 18.730 -720
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.610 18.157 -547
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 17.380 18.007 -627
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.320 17.814 -494
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.280 17.767 -487
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 17.220 17.584 -364
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 17.000 17.431 -431
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16.660 17.135 -475
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16.690 17.048 -358
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 16.550 16.776 -226
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 16.410 16.584 -174
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) 15.660 15.764 -104
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.490 15.614 -124
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.440 15.532 -92
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.270 15.427 -157
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.110 15.210 -100
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.850 14.884 -34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14.520 14.592 -72
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.150 14.161 -11
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.550 13.574 -24
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.260 13.240 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 13.070 13.060 10
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.010 12.909 101
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.870 12.847 23
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12.540 12.495 45
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.270 12.220 50
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.860 11.781 79
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 11.480 11.544 -64
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) 11.330 11.309 21
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 11.220 11.237 -17
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 11.190 11.216 -26
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11.110 11.128 -18
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.080 11.093 -13
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 10.960 11.021 -61
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 10.820 10.878 -58
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 10.700 10.734 -34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 10.520 10.553 -33
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10.570 10.552 18
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 10.490 10.528 -38
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 10.250 10.294 -44